Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ công ty TNHH MTV cao su Kon Tum

Thứ ba - 24/09/2019 08:38
Những năm qua, Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với việc tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên.
Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể đưa nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII vào sinh hoạt thường kỳ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty  đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD; thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, các hoạt động an sinh xã hội...Qua đó, Các chỉ tiêu cơ bản như bảo toàn, phát triển vốn, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước... đều giữ nhịp độ tăng trưởng và phát triển bền vững, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Năm 2018, Công ty tiếp tục là đơn vị dẫn đầu Tây nguyên về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, được Tập đoàn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Cờ thi đua Xuất sắc; Đảng bộ Công ty được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng Giấy khen.
          Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, cấp ủy chi, tổ chức  đoàn thể trong Công ty đã triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; nghiêm túc thực hiện việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.
.
Bí thư Đảng ủy Khối Đinh Quốc Tuấn (thứ 5 từ trái sang) trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích học tập ,làm theo Bác năm 2017
           Nhiều tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ Công ty đã có sức lan tỏa và đặc biệt là việc “làm theo” có những kết quả cụ thể, thiết thực.
Trước xu thế hội nhập, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp luôn chú trọng giá trị văn hóa truyền thống và đạo đức kinh doanh,  cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Công ty đã phát huy tinh thần gương mẫu, tự giác rèn luyện, lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đã trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, người lao động tin tưởng, noi theo. Bên cạnh đó, Công ty đã ban hành quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư, văn phòng phẩm, trong chi tiêu, tiếp khách. Việc làm này không chỉ tiết kiệm được vật tư, kinh phí đáng kể, mà quan trọng hơn là nó đã trở thành ý thức, việc làm tự giác, trở thành thói quen, nếp sống trong đa số cán bộ, đảng viên, người lao động. Cùng với các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ty và các tổ chức đoàn thể đã phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tạo không khí sôi nổi trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, tạo sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tiết giảm chi phí sản xuất; đồng thời bảo đảm đời sống người lao động.
Với kết quả đạt được trong năm 2018, trong quá trình lao động sản xuất và các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều “nhân tố mới, mô hình mới” tiêu biểu biết áp dụng các thành tựu KHKT trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao như:
Tập thể Tổ: 9, 10, 11, 12 (Nông trường Ya Chim); Tổ 1 (Nông trườngNgọc Wang); Tổ: 2, 6, 9 (Nông trường Dục Nông); Tổ 5,6 (Nông trườngTân Hưng);
Công nhân: Lô Thị Thuyết, Nguyễn Hữu Tuệ, Kiều Thị Tuyết, Lường Thị Phương, Mùi Thị Ngần, Nguyễn Thị Dung, Y BLê, Trương Thị Nga, Hoàng Tuấn Thanh, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Miên, Nguyễn Thị Mai, A Chương (Nông trường Ngọc Wang); Nguyễn Thị Hoa, Mai Thị Toan, Ngô Thị Hà (Nông trường Ya Chim); Nguyễn Thị Thơm, Chư Rum Trầm (Nông trường Dục Nông).
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, Công ty còn có nhiều đóng góp vào công tác an sinh- xã hội. Công ty tiếp tục nhận phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng “nhà tình nghĩa”, nhà đại đoàn kết, đóng góp ủng hộ các loại Quỹ…tổng giá trị thực hiện các hoạt động nói trên năm 2018 trên 16 tỷ đồng.
Việc giáo dục tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho lực lượng ĐVTN trong Công ty luôn được Đảng ủy Công ty chú trọng. Qua đó, Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức phát động cuộc vận động “ Tuổi trẻ Công ty học tập và làm theo lời Bác”; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị, thực hiện phong trào tuổi trẻ sáng tạo, đăng ký đảm nhận Công trình thanh niên, phần việc thanh niên; tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện, tham gia xây dựng Nhà bán trú dân nuôi, Nhà tình nghĩa, tình thương do Đoàn khối Doanh nghiệp phát động.
Việc biểu dương, khen thưởng trong lao động sản xuất và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh được Đảng ủy Công ty chỉ đạo kết hợp với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, sơ kết 6 tháng đầu năm  theo hướng dẫn của Đảng ủy khối. Năm 2018, thông qua đề xuất của cấp ủy các chi bộ, thông qua phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã Lãnh đạo chuyên môn  khen thưởng 07 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu XSKD công ty năm 2018 số tiền 370 triệu đồng; thưởng đột xuất 01cá nhân có sáng kiến trong LĐSX số tiền 20.000.000đ; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thao CBCNV-LĐ cấp Công ty và Tập đoàn số tiền là 76.500.000đ; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại hội thi thợ giỏi với số tiền 74 triệu đồng; khen thưởng cho các cháu THCS, THPT, các cháu đỗ đại học, sinh viên có thành tích xuất sắc năm 2018, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 23.100.000 đồng; khen thưởng tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong thực hiện thi đua nước rút 3 tháng cuối năm  2018 số tiền 350 triệu đồng; khen thưởng các tập thể, cá nhân  đạt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018 số tiền 1,1 tỷ đồng. Qua đó, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong CBCNV toàn Công ty, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Nguồn tin: Minh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây