20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ tư - 02/05/2018 15:54

.

.
Tròn 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh từng bước khẳng định vai trò, nhiệm vụ được giao. Đổi mới nội dung, phương thức, tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong các doanh nghiệp; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.
        Dấu ấn 20 năm
      Đảng bộ Khối hiện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) gồm 10 đảng bộ và 23 chi bộ cơ sở với gần 1.100 đảng viên. 20 năm qua, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng giai cấp công nhân của tỉnh, bảo đảm việc làm và thực hiện đúng chế độ, chính sách cho gần 6.000 lao động.
Trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm của các doanh nghiệp trong khối tăng năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 1998-2005: tăng trưởng trên 20%/năm; giai đoạn từ 2006-2010 tăng trưởng trên 15%/năm; từ 2010 đến nay tăng trên 10%/năm. Lợi nhuận tăng bình quân trên 10%; nộp ngân sách tăng 17%; thu nhập bình quân đầu người tăng 11,5%. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, 20 năm qua đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 5.000 tỷ đồng, trung bình hàng năm chiếm gần 30% tổng thu ngân sách của toàn tỉnh. Các doanh nghiệp thuộc Khối đã thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền khoảng trên 600 tỷ đồng.

         Với phương châm xuyên suốt: “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên và người lao động để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Việc quán triệt, phổ biến, xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, cho đảng viên, cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt tại doanh nghiệp được Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm. Đã tổ chức 40 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng cho trên 2.200 quần chúng ưu tú, 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.267 đảng viên mới. Toàn Đảng bộ Khối đã có trên 200 cán bộ, đảng viên được học các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trung cấp, cao cấp.
        Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng.  Qua 12 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng tổng cộng 156 tập thể và 365 cá nhân .

         Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn được Đảng ủy Khối xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ. Kết quả hàng năm có trên 60% TCCSĐ trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác quản lý đảng viên, hồ sơ đảng viên, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, trao Huy hiệu Đảng được thực hiện đúng quy định, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; 100% đảng viên đang công tác ở các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ nơi cư trú.          
        Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục quy định. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo nhiệm kỳ và hàng năm đúng theo sự chỉ đạo của trên, phù hợp với tình hình Đảng bộ Khối. Bộ máy cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ Đảng ủy Khối đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đã thành lập 42 đoàn kiểm tra, 28 đoàn giám sát tiến hành kiểm tra 220 lượt, giám sát 146 lượt tổ chức đảng trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy các ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng
         Trong lãnh đạo các đoàn thểBan Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc thành lập và chỉ đạo hoạt động các đoàn thể Khối; đoàn thể các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác xây dựng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên được chú trọng; nội dung phương thức hoạt động được đổi mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên là người lao động.
 
       Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp
 
       Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
      Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp
       Công tác tuyên truyền vận động đối với chủ doanh nghiệp để tạo nhận thức về sự cần thiết, vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, cần đặc biệt quan tâm đến việc phân tích, làm rõ những lợi ích trong doanh nghiệp khi có tổ chức đảng; giải thích để chủ doanh nghiệp hiểu rõ tổ chức đảng trong doanh nghiệp là hạt nhân chính trị lãnh đạo, quản lý đảng viên và công nhân lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
        Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình “ Đồng hành cùng sự phát triển của doannh nghiệp” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành năm 2016. Giúp cho mối quan hệ của doanh nghiệp trở nên rộng hơn, có cơ hội nắm bắt nhiều thông tin để quyết định đầu tư, hình ảnh, uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp được nâng lên.
 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh ký kết phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp

        Hai là, xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và doanh nghiệp
        Cấp ủy các tổ chức đảng và chủ doanh nghiệp cần có sự trao đổi cởi mở, thẳng thắn để thống nhất phương thức phối hợp, tìm ra những điểm chung để song hành và phát triển. Với việc xác định, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân, điều quan trọng là cấp uỷ, tổ chức đảng phải xác lập được mối quan hệ tốt với chủ doanh nghiệp và cơ sở quan trọng nhất để thiết lập mối quan hệ đó chính là sự tôn trọng và thống nhất cao về lợi ích giữa hai bên. Tổ chức đảng tuyên truyền lãnh đạo đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế doanh nghiệp, lao động tích cực, có hiệu quả, góp phần làm cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt hơn; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp.
Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
Một thực tế hiện nay, có một số chi bộ cơ sở đảng viên làm việc ở nhiều cơ sở cách xa nhau của doanh nghiệp không thể bỏ sản xuất kinh doanh về sinh hoạt chi bộ và có nhiều doanh nghiệp có nhiều đảng viên thường xuyên làm việc ở các dự án, các công trình… ở xa trụ sở, không có điều kiện về sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để tạo điều kiện cho đảng viên ở những đơn vị có tính đặc thù này được tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cần đề ra các hình thức sinh hoạt chi bộ một cách linh hoạt như: sinh hoạt trực tuyến đối với những nơi có điều kiện về công nghệ thông tin; sinh hoạt qua mail hoặc sinh hoạt chi bộ theo cụm…

Đảng ủy Khối tặng nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy.

 Bốn là, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp tư nhân.
Gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và thông qua vai trò của đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị trong doanh nghiệp để  lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức đảng. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, một trong những vấn đề cần lưu ý là đổi mới phương pháp, chương trình, rút ngắn thời gian học tập hoặc tổ chức vào các ngày nghỉ đối với các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp… Có như vậy, quần chúng ưu tú mới có điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; đồng thời bảo đảm cho việc học tập có hiệu quả.  
Năm là, chăm lo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ các tổ chức đảng, đặc biệt là vai trò của Bí thư cấp ủy.
Vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào vị trí, vai trò của Bí thư cấp ủy. Bí thư cấp ủy là người có uy tín, năng lực hoặc là chủ doanh nghiệp thì tổ chức đảng hoạt động thuận lợi hơn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đoàn viên; đặc biệt làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh làm nòng cốt để xây dựng Đảng.   

Tác giả bài viết: Đinh Quốc Tuấn Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây