Chú trọng công tác xây dựng Đảng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển

Thứ tư - 12/04/2017 21:32

.

.
Một trong những nguyên nhân quan trọng đem lại những thành tựu phát triển của tỉnh Kon Tum hiện nay là không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của một tỉnh vùng phía bắc Tây Nguyên.
Tổ chức - cán bộ đạt kết quả mới
 
Điểm nổi bật trong những năm qua của Đảng bộ tỉnh Kon Tum là các cấp ủy trong tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI):“ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.
 Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; đội ngũ cán bộ cơ bản bảo đảm cơ cấu, chất lượng, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đồng bộ, đã góp phần khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ ở một số địa phương, đơn vị. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã điều động bổ nhiệm 125 lượt cán bộ, bổ nhiệm lại 47 chức danh, luân chuyển 126 lượt cán bộ. Đa số cán bộ được luân chuyển có sự trưởng thành, một số đồng chí phát huy tốt  vai trò, trách nhiệm ở vị trí công tác mới. Đội ngũ lãnh đạo người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng về số lượng, nâng dần về chất lượng và hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác phát triển đảng, nhất là ở những nơi khó khăn được chú trọng. Từ năm 2011 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được trên 6.700 đảng viên mới, vượt trên 66% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XIV đề ra, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh hiện nay là trên 24.000, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 31,32%; góp phần giảm số thôn, làng chưa có tổ chức đảng từ 72/831(8,66%) xuống còn 21/863(2,43%); trong đó số thôn, làng chưa có đảng viên từ 18/831(1,56%) xuống còn 10/863(1,15%).
Đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo cơ cấu, chất lượng, trưởng thành về mọi mặt và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức cơ bản được chấn chỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước có nhiều chuyển biến. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể nhân dân theo đúng điều lệ và quy định của pháp luật, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.
Thực tế ở Kon Tum những năm qua cho thấy, sự đoàn kết, thống nhất đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của một tỉnh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Nổi bật là phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới, sâu sát và hiệu quả. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy ngày càng thiết thực, nội dung ngắn gọn; nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tính khả thi cao. Tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên trách của Tỉnh ủy được sắp xếp, kiện toàn kịp thời theo quy định của Trung ương.
 Kinh tế- xã hội khởi sắc
Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; đầu tư xây dựng các vùng kinh tế động lực; phát triển lâm nghiệp bền vững; phát triển cao su tiểu điền và cà phê xứ lạnh; triển khai một số chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng xã trọng điểm đặc biệt khó khăn; đẩy nhanh giảm nghèo bền vững; phát triển đảng viên ở thôn, làng chưa có đảng viên… kết quả đạt được trên các lĩnh vực như sau:
Về kinh tế, tăng trưởng bình quân hằng năm 13,94%, quy mô nền kinh tế tăng lên gần gấp đôi so với năm 2011. Đến nay, cơ cấu kinh tế tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ 24,32% lên 27,17% và dịch vụ từ 34,44% lên 38,11%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 718 USD lên 1.555 USD; thu ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước và đạt trên 2.000 tỷ đồng.
Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, dần hình thành các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến cao su, cà phê Đăk Hà, Thanh Hương, Da Vàng, sâm Ngọc Linh; đường Kon Tum; diện tích rau, hoa và cá xứ lạnh được mở rộng; tiềm năng đất đai, lâm sản, khoáng sản, thủy năng... được quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn, tạo nguồn lực phát triển. Đến cuối năm 2016, diện tích cà phê toàn tỉnh đạt 14.866 ha, diện tích cây cao su đạt 74.653 ha; diện tích sâm Ngọc Linh đạt trên 180 ha. Lượng thủy sản năm 2016 đạt 3.175 tấn.
Ba vùng kinh tế động lực là thành phố Kon Tum gắn với khu công nghiệp Hòa Bình và các đô thị mới; vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi gắn với khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y; vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen là những đặc trưng riêng của Kon Tum đã và đang có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển và tác động lan tỏa tích cực đến các vùng khác trong tỉnh. Việc đầu tư nâng cấp thành phố Kon Tum đạt 70% tiêu chuẩn của đô thị loại II( vùng cao, vùng sâu, biên giới), quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh và xây dựng các khu đô thị mới gồm: phía nam cầu Đăk Bla, khu đô thị sân bay cũ, khu đô thị Bắc Duy Tân, khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, khu dân cư phía Bắc và phía Nam thành phố Kon Tum .. được triển khai tích cực . Các khu, cụm công nghiệp được đầu tư nâng cấp để thu hút đầu tư.
Công nghiệp tăng trưởng bình quân hằng năm 16,7%; thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, tăng trưởng bình quân hàng năm 29,18%, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm của Nhân dân. Hội nhập kinh tế quốc tế được chú trọng. Đã chủ động tích cực triển khai các thỏa thuận, nội dung hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Cam Pu Chia- Lào- Việt Nam; chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng và trong quan hệ với các tỉnh Đông Bắc Thái lan, Nam Lào, Đông Bắc Cam Pu Chia. Đồng thời, đã tăng cường liên kết phát triển kinh tế- xã hội với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải Miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh.
Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện đáng kể. Trong điều kiện khó khăn chung nhưng với chủ trương, biện pháp phù hợp và sự nỗ lực cố gắng của tỉnh, hệ thống kết cấu hạ tầng được tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nhất là các Quốc lộ 24, 14C, đường Hồ Chí Minh, hệ thống đường liên xã và giao thông nông thôn đi lại thông suốt hai mùa; trên 98,68% số hộ được sử dụng điện; trên 86% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo chuẩn nông thôn mới; đến nay đã  có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Về văn hóa - xã hội, cùng với việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư và công tác quản lý, sưu tầm, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt. Thể thao thành tích cao và phong trào thể dục quần chúng được duy trì, đạt kết quả khá. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo của Trung ương, tỉnh cũng dành nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn về cây giống, con giống, kỹ thuật và vật tư chăm sóc... để phát triển sản xuất. Đời sống người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,36% năm 2010 xuống còn 11,5%.

Đường vào khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Tập trung phát triển nhanh, bền vững
Trong những năm tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn do địa bàn rộng, chia cắt và nhạy cảm về quốc phòng, an ninh; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; dân số ít, phân bố chưa tập trung, trình độ dân trí không đồng đều, nguồn nhân lực chất lượng thấp; vấn đề tài nguyên - môi trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai cũng là thách thức không nhỏ đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của tỉnh. Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đưa Kon Tum phát triển nhanh, bền vững, đó là:
Một là, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới; hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch và trường lớp, bệnh viện, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình… Ưu tiên đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị làm hạt nhân phát triển, gắn với lồng ghép các nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn đạt tiêu chí nông thôn mới.
Tiếp tục đầu tư cho ba vùng kinh tế động lực của tỉnh: vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum tập trung cho một số công trình trọng điểm như khu đô thị mới, khu-cụm công nghiệp, trung tâm hành chính mới của tỉnh… vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi ưu tiên đầu tư nâng cấp chỉnh trang để thành lập thị xã, phát triển và khai thác hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y… vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông ưu tiên đầu tư hạ tầng phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen.
Hai là, thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong đó:
 Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hình thành và phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Đăk Hà, Kon Plông, Ia H'Drai (phát triển chăn nuôi, cây cà phê, rau hoa…). Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp của tỉnh có thế mạnh: chế biến giấy và bột giấy, chế biến sâu cà phê, cao su, sắn và một số nông sản khác. Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, hệ thống phân phối hàng hóa, dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, du lịch, chăm sóc sức khỏe… nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ của Nhân dân.
Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Bốn là, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí. Triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế.
Năm là, đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, khuyến khích sáng tạo của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tác giả bài viết: Thành Sáng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây