Đảng bộ Bưu điện tỉnh lãnh đạo đẩy mạnh đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Thứ năm - 12/01/2017 18:14

Đảng bộ Bưu điện tỉnh lãnh đạo đẩy mạnh đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Trong năm qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh một cách nghiêm túc, đầy đủ. Từ việc sắp xếp tổ chức, bố trí lao động, xây dựng chương trình kế hoạch, cơ chế chính sách, phát động các phong trào thi đua đến tổ chức thực hiện kế hoạch của Bưu Điện tỉnh đến các Bưu Điện huyện, thành phố đảm bảo đồng bộ, kịp thời.
Mặc dù năm 2016 ảnh hưởng của nền kinh tế xã hội nói chung, của Ngành Bưu điện nói riêng, song với quyết tâm và lòng nhiệt tình hăng hái thi đua lao động SXKD từ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, các chức năng tham mưu, quản lý đến người lao động đã thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao. Tổng doanh thu phát sinh đạt 39,420/39,326 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch năm, tăng 28 % so với thực hiện  năm 2015. Tổng doanh tính lương: 23,159/20,480 tỷ đồng, đạt  113 % kế hoạch, tăng  29 % so với năm 2015. Chênh lệch thu-chi ước đạt 9,748 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 9 % so với năm 2015.

Bưu điện tỉnh và Công an tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thu, nộp tiền xử phạt và chuyển trả
giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ đến tay công dân theo yêu cầu
 
Đồng chí Nguyễn Cường, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh cho biết: Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến quán triệt kịp thời thực hiện nghiêm và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách toàn diện, trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động, thực hiện hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, xây dựng lực lượng công nhân có đủ cả về phẩm chất và tay nghề.
Trong năm 2016, Đảng ủy Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo chuyên môn củng cố mạng lưới đường thư nội tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng hành trình, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, kịp thời phục vụ cho sự chỉ đạo của các cấp uỷ chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khâu khai thác các dịch vụ luôn đảm bảo kịp thời, an toàn, chính xác, đội ngũ lao động làm việc thái độ phục vụ lịch sự với tinh thần nhiệt tình, chu đáo, đảm bảo chất lượng tốt để phục vụ khách hàng.
         Mạng lưới Bưu cục và điểm Bưu điện Văn hoá xã được rà soát sắp xếp, bố trí lại giờ mở cửa các Bưu cục, điểm phục vụ đảm bảo kinh doanh và phục vụ hiệu quả nhất. Với mạng lưới gồm 17 Bưu cục, gồm: 01 Bưu cục I; 08 Bưu cục II; 07 Bưu cục III; 68 điểm Bưu điện văn hoá xã, tối thiểu mỗi xã có 01 điểm phục vụ, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn chất lượng  dịch vụ đã công bố. Từ các lợi thế về mặt bằng các điểm giao dịch, đội ngũ lao động có kinh nghiệm trong SXKD và đặc biệt là đội ngũ Bưu tá xã, nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã, năm 2016, Bưu điện tỉnh đã lãnh đạo triển khai công tác bán các loại sản phẩm, hàng hóa, vừa đảm bảo cung cấp nhanh chóng, thuận tiện đến khách hàng vừa đem lại doanh thu và hình ảnh của Bưu điện tỉnh với khách hàng.

Bưu điện tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị bàn giải pháp đổi mới để phát triển

Thực hiện Chỉ thị 01 của Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam về “ Đổi mới Bưu cục và phong cách phục vụ của Giao dịch viên”, thực hiện khang trang, sạch đẹp các Bưu cục và điểm Bưu điện Văn hóa xã, tổ chức thực hiện 2 điểm Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ (Đăk Mar- Đăk Hà; Diên Bình – Đak Tô); Hướng đến một ngành Bưu chính năng động, hiệu quả với đa loại hình dịch vụ, năm 2016 Bưu điện tỉnh đã thực hiện cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ: thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, thu  BHXH, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh các dịch vụ hành chính công như chuyển phát CMND, chuyển phát Hộ chiếu, Giấy thông hành; Giấy đăng ký xe, Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe; Thu tiền phạt vi phạm Giao thông đường bộ; hợp tác cung cấp bán lẻ các dịch vụ gắn với thương hiệu của Bưu điện như: các loại bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, hàng tiêu dùng….đem lại doanh thu và nhiều tiện ích cho khách hàng.
Chỉ đạo việc thực hiện các phong trào thi đua trong từng quý, 6 tháng và năm, hưởng ứng phong trào thi đua bán hàng giỏi, Khai thác viên giỏi, Bưu tá tận tụy, Vận chuyển Bưu chính giỏi, Giao dịch viên chuyên nghiệp, Bưu cục kiểu mẫu do Tổng công ty và Công đoàn TCT Bưu điện VN phát động.
Đảng bộ đã chỉ đạo chuyên môn cải tiến, sắp xếp lại mạng lưới phát hành báo chí, nhất là các khâu chuyển phát đến khách hàng, đẩy mạnh cuộc vận động mua và đọc các loại báo, tạp chí của Đảng theo Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc "Mua và đọc các loại báo, tạp chí của Đảng"; tổ chức phát hành báo Đảng đến 100% tổ chức cơ sở Đảng.
           Đảng ủy đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng ủy, Đảng bộ và các Chi bộ đúng định kỳ, đúng quy trình tổ chức sinh hoạt Đảng. Việc tổ chức thực hiện các kết luận, Nghị quyết sau cuộc họp được gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kiểm điểm việc tổ chức thực hiện. Nghị quyết của các Chi bộ, Đảng ủy, Đảng bộ, thực sự đã đi vào cuộc sống, là hạt nhân lãnh đạo trong doanh nghiệp. Chất lượng sinh hoạt các Chi bộ và Đảng bộ không ngừng được nâng lên; thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị .
         Nhân tháng Đền ơn đáp nghĩa và kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), Bưu Điện tỉnh đã phối hợp với Viễn thông Kon Tum tổ chức trao quà cho 42 đối tượng chính sách của xã Văn Xuôi, tổng số quà tặng đợt này trị giá 20 triệu đồng cho các đối tượng là các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với Cách mạng và nạn nhân chất độc da cam; chi thăm 03 đối tượng là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ đang công tác tại Bưu điện tỉnh với tổng số tiền 1.500.000 đồng. Vận động ủng hộ ủng hộ Quỹ quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh và Tổng công ty  12.000.000 đ; ủng hộ quỹ "Trẻ em nghèo" của tỉnh 1.000.000đ, ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam Điôxin 2.000.000 đồng, ủng hộ nhân dân miền Trung bị Lũ lụt số tiền 10.000.000đ.
         Đảng uỷ Bưu điện tỉnh đã lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phối hợp tốt với Giám đốc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động theo đúng pháp luật, lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016, Thỏa ước Lao động tập thể đã đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hợp đồng lao động đã ký kết. Đảm bảo thực hiện và phát huy quyền làm chủ của đoàn viên trong các hoạt động, nhất là tham gia xây dựng tổ chức, góp ý xây dựng Đảng, tham gia xây dựng đơn vị. Với quan điểm “các đoàn thể chung vai, sát cánh cùng chuyên môn” trong việc tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh. Trong năm qua Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức các hoạt động các phong trào thi đua gắn với lao động SXKD, Chi đoàn Bưu điện tỉnh tổ chức nhiều phong trào hữu ích, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng như: Giao lưu văn hóa, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Ngành Bưu điện, quyên góp tặng quà cho các gia đình khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong công tác đã góp phần thắng lợi trong phong trào thi đua lao động sản xuất.
 Kết quả, trong năm 2016, các chi bộ thực hiện phân loại đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, Công đoàn và Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh đều đạt vững mạnh, xuất sắc.
                                                                                          Thanh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây