Kỷ niệm 42 năm giải phóng Kon Tum (16/3/1975-16/3/2017) Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số

Thứ tư - 15/03/2017 14:45

.

.
Tính đến tháng 3 năm 2017, tỉnh Kon Tum có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đó là: Hà Mòn, Đăk La, Đăk Mar (huyện Đăk Hà); Đoàn Kết, Hòa Bình, Ya Chim (thành phố Kon Tum); Diên Bình, Tân Cảnh (huyện Đăk Tô); Sa Sơn (huyện Sa Thầy) và Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy). Trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” đã được Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh nỗ lực thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững.
         Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM,  Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27-4-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng NTM tỉnh Kon Tum và coi xây dựng NTM là một trong các chương trình trọng tâm, đột phá của tỉnh với những mục tiêu, bước đi, cách làm cụ thể trong từng giai đoạn. Đến nay, tỉnh đã huy động gần 1.361 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng đạt những kết quả bước đầu, tạo dựng diện mạo mới trên các bản làng, nhất là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
         
          Dựa vào sức dân, phát huy nội lực
 
          Kon Tum xác định mục tiêu cụ thể, bám sát chủ trương, đề ra bước đi phù hợp với thực tiễn, trong đó coi sức dân là nội lực quan trọng trong quá trình xây dựng NTM. Đồng chí Văn Tất Cường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum cho biết, ưu tiên hàng đầu của tỉnh đó là phát động phong trào toàn dân tham gia làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh theo cơ chế “dân làm Nhà nước hỗ trợ”. Cả hệ thống chính trị đều vào cuộc nhằm vận động nhân dân tham gia. Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM đã được xem là nhiệm vụ hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng NTM tại các địa phương, đặc biệt là ở cơ sở bằng các hình thức cụ thể như: xây dựng chuyên mục xây dựng NTM trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh kịp thời đăng tải các văn bản mới liên quan tới chương trình; đưa các bản tin, thông tin về xây dựng NTM của tỉnh trên Báo Kon Tum để các địa phương, cán bộ, nhân dân kịp thời nắm bắt; xây dựng chuyên mục xây dựng NTM phát sóng định kỳ hàng tháng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; in và phát hành các loại tờ gấp, tờ rơi với các nội dung tuyên truyền về NTM phát tới các khu dân cư để nhân dân hiểu và tham gia xây dựng NTM; các đơn vị, đoàn thể các cấp theo chức năng nhiệm vụ được phân công đều xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”; Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động phong trào “5 không 3 sạch”, vườn sạch, nhà đẹp... Các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy, thành phố Kon Tum đều xây dựng nội dung chuyên đề vận động nhân dân đồng lòng vào cuộc. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân; các cấp, các ngành đã coi xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
        Đến nay, Kon Tum đã có 86/86 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM, đạt 100%; số xã đã hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm xã là 38 xã, đạt 44%; Tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, cụ thể ngoài nguồn ngân sách Nhà nước phân bổ trực tiếp cho chương trình, tỉnh đã chỉ đạo tập trung lồng ghép các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng theo mục tiêu NTM.
 
Đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
 
Đồng chí Huỳnh Tấn Phục, Giám đốc sở Giao thông vận tải cho rằng, nổi bật nhất là hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh không ngừng được đầu tư, nâng cấp và mở mới, cơ bản bảo đảm lưu thông thuận lợi trong cả hai mùa. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, đường liên xã nhất là ở vùng sâu như Kon Plông, Đăk Glei, Tu Mơ Rông... được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, đặc biệt trong thời gian qua tỉnh đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia làm đường giao thông nông thôn” và được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh; các đường ngõ xóm và các tuyến đường ở những khu vực khó khăn được tập trung xây dựng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đầu tư làm mới 505 km đường giao thông nông thôn, trong đó 50 km đường trục xã, 319 km đường thôn, xóm và 136 km đường đi khu sản xuất . Trong 2 năm: 2014 và 2015, thực hiện phong trào bê tông hoá đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù trong xây dựng NTM, toàn tỉnh đã làm được trên 230 km đường. Theo bộ tiêu chí quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 10/86 xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông, chiếm gần 12% số xã, tăng 9 xã so với năm 2010. Hệ thống thủy lợi lớn đã được tu bổ, nâng cấp và xây mới như: Đăk Toa, Đăk Gơn Ga, hồ chứa Đăk Uy… Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, góp phần cung cấp nước cho sản xuất lúa hai vụ và cây công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 524 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất với tổng diện tích tưới theo thiết kế là 16.743 ha. So với bộ tiêu chí NTM, đến nay Kon Tum đã có 58/86 xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi, chiếm 67% số xã, tăng 40 xã so với năm 2010. Hệ thống điện lưới đã có bước tiến vượt bậc với  gần 99% thôn, làng và trên 98% số hộ được sử dụng điện (còn 11 thôn, làng chưa có điện). So với bộ tiêu chí NTM, đến nay đã có 73/86 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện, chiếm gần 85% số xã, tăng 34 xã so với năm 2010.
        Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì hiện nay, Kon Tum đã tập trung xây dựng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa xã hội.  Hệ thống trường lớp học, cơ sở đào tạo được củng cố, mở rộng; việc đầu tư xóa bỏ phòng học tạm, phòng học mượn tiếp tục được quan tâm, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố đạt trên 96%; đến đầu năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh có 136 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 34 trường mầm non, 67 trường tiểu học, 26 trường trung học cao sở và 9 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Kon Tum đã ưu tiên đầu tư xây dựng các lớp học mầm non tại các điểm lẻ ở thôn, trong 2 năm 2014 và 2015 đã xây dựng được hơn 100 điểm trường mầm non. So với bộ tiêu chí NTM, đến nay đã có 26/86 xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học, chiếm trên 30% số xã, tăng 24 xã so với khi chưa xây dựng NTM. Toàn tỉnh có 12 chợ nông thôn; các điểm chợ nông thôn được xác định theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 28-12-2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới bán buôn, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020; do đó, những xã không thuộc diện quy hoạch xây dựng chợ thì không xem xét đánh giá tiêu chí về chợ. So với bộ tiêu chí NTM, đến nay đã có 46/86 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về chợ, chiếm gần 54% số xã, tăng 40 xã so với năm 2010. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới và hạ tầng nhằm đảm bảo đủ dung lượng, chất lượng phục vụ. Toàn tỉnh hiện có 68 điểm bưu điện văn hóa xã và 05 đại lý bưu điện đa dịch vụ; 595 trạm phủ sóng thông tin di động mặt đất và 02 trạm điều khiển thông tin di động. So với bộ tiêu chí NTM, đến nay đã có 75/86 xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 về bưu điện, chiếm trên 87% số xã.
          So với bộ tiêu chí, đã có 16 xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về thu nhập, 18 xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về hộ nghèo, 69 xã đạt chuẩn về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 32 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Qua việc hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 33,36% năm 2010 xuống còn 10,26% năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11 triệu đồng/người/năm 2010 lên gần 33 triệu đồng/người/năm 2015.
          Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng NTM đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền; Hạ tầng nông thôn đã được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho người dân; đời sống người dân nông thôn đã được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,5%/năm; đặc biệt trong quá trình thực hiện đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân và phát triển hạ tầng nông thôn. Đến nay đã có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí, đạt trên 11% so với tổng số xã trên địa bàn tỉnh (trong đó có 8 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới), 5 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 45 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 13 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 8,7 tiêu chí trên xã, so với năm 2010 tăng 5,91 tiêu chí/xã.

Làng quê xã Hà Mòn, huyện Đak hà, tỉnh Kon Tum- xã đầu tiên của Tây nguyên đạt chuẩn Nông thôn mới
 
Một số khó khăn, hạn chế và bài học rút ra từ thực tiễn
 
          Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần sớm được giải quyết, khắc phục. Đó là công tác tuyên truyền vận động và phát động phong trào thi đua xây dựng NTM có lúc, có nơi chưa được thực hiện một cách mạnh mẽ và thường xuyên, do đó chưa có được nhiều phong trào, cách làm hay, tiêu biểu để học tập và nhân rộng, chưa thu hút rộng rãi người dân tích cực tham gia thực hiện phong trào xây dựng NTM.
 Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực nông thôn của tỉnh còn nhiều khó khăn, toàn tỉnh có 56/86 xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, xã an toàn khu, 2/10 huyện thuộc huyện 30a( Kon Plông và Tu Mơ Rông), do đó nhu cầu nguồn lực để xây dựng NTM là rất lớn; việc huy động nguồn lực trong xây dựng NTM trong thời gian qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM toàn tỉnh mới đáp ứng được khoảng 40%  nhu cầu, việc huy động vốn đầu tư hỗ trợ của doanh nghiệp, vốn tín dụng trong xây dựng NTM đạt rất thấp, việc lồng ghép các chương trình, dự án khác để thực hiện chưa đạt hiệu quả như mong đợi; bên cạnh đó, một bộ phận dân cư vẫn còn tư tưởng Nhà nước làm thay cho dân, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, nên việc huy động người dân tham gia chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc hiến đất giải phóng mặt bằng, tham gia ngày công .....
Trong phát triển sản xuất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với từng địa bàn để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn còn lúng túng, do đầu ra của sản phẩm nông nghiệp còn bấp bênh, giá cả hàng nông sản không ổn định
           Trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình NTM của các cấp chưa thật sự quyết liệt, việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vai trò trách nhiệm của các ngành trong việc phối hợp thực hiện chương trình chưa được phát huy triệt để. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ làm công tác NTM ở cơ sở còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng đủ yêu cầu triển khai thực hiện chương trình.
         Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM để sớm hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đến năm 2020, Kon Tum xác định một số giải pháp cần tập trung thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới:
        Thứ nhất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phải xem các nhiệm vụ này là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương và các cơ quan chức năng.
       Thứ hai, các địa phương, các ngành phải vào cuộc một cách đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân phụ trách. Các ngành của tỉnh cần phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng đạt các tiêu chí, đồng thời phải gắn trách nhiệm của ngành trong việc xây dựng các tiêu chí hoàn thành mục tiêu đề ra.
     Thứ ba, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong xây dựng NTM, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện.
     Thứ tư, cần tranh thủ và huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng NTM; thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án, sự đóng góp của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, kết hợp với việc huy động nguồn lực của Nhân dân tham gia Chương trình MTQG xây dựng NTM theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”.
     Thứ năm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế- xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020. Chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

Tác giả bài viết: Trần Đình Chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây