Tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Thứ sáu - 22/12/2017 14:30

.

.
Trong những nam qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thường xuyên quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị 11 - CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động về  tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 
       Đảng ủy Khối xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp ủy, HĐTV, HĐQT, Ban giám đốc trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là trọng tâm nhất.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc đưa các nội dung nêu trên vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; đánh giá, kiểm điểm về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, nhất là giải pháp phê bình và tự phê bình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên.
Trong nhiệm kỳ khóa III (2010 - 2015) Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình số 17 - CTr/ĐUK về " tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động”. Kết quả trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ thực hiện nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, sinh hoạt, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị bằng việc học tập nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chưa phát hiện trường hợp nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vun vén lợi ích cho bản thân và gia đình cũng như sự vô cảm, xa rời quần chúng lao động. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tham gia đóng góp ý kiến vào các quyết định của tập thể đều xuất phát lợi ích của tập thể, vì lợi ích chung của toàn Đảng bộ Khối.
Cùng với đó là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hàng năm, Ban Thường vụ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập chuyên đề cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối, trên cơ sở đó chỉ đạo các TCCS Đảng tổ chức học tập các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
Chỉ đạo cấp ủy TCCS Đảng rà soát, bổ sung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng ,tấm gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ; hướng dẫn cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo đoàn thể, đảng viên viết và thực hiện đăng ký kế hoạch " nêu gương, gương mẫu thực hiện" theo quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư và hướng dẫn 05 - HD/TU, ngày 10/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tiếp tục chỉ đạo cơ sở đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trở thành nề nếp thường xuyên, gắn với thực hiện NQ TW 04 ( Khóa XII ) và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp.


Đảng ủy khối luôn quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển đảng

Hàng năm, Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các TCCS Đảng trực thuộc.
Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành 15 đợt kiểm tra tại 36 TCCS Đảng; 08 đợt giám sát tại 31 TCCS Đảng; UBKT Đảng ủy khối kiểm tra 09 đợt tại 12 TCCS Đảng; giám sát 05 đợt tại 05 TCCS Đảng. Qua kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện NQTW 3 ( khóa X ) về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí" đối với các chi, đảng bộ trực thuộc chưa phát hiện có tham nhũng, lãng phí.
Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động; đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức đoàn thể. Rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục, chỉnh đốn cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Chú trọng thực hiện nghiêm túc Quy định số 55- QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo hướng dẫn số 05 - HD/TU, ngày 10/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Quan tâm phát hiện, nêu gương những tập thể, cá nhân, mô hình điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng đơn vị cơ sở và toàn Đảng bộ.

Tác giả bài viết: Thành Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây