Xây dựng đội ngũ trí thức nhằm phát triển doanh nghiệp

Thứ tư - 28/03/2018 10:36

.

.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng trong doanh nghiệp
Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, Đảng ủy Khối đã xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
                         
        Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy đội ngũ trí thức trong các doanh nghiệp giai đoạn 2007-2010 và đến 2015. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức, bồi dưỡng nhân tài, tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Tuổi trẻ đoàn khối- nguồn cán bộ kế cận trong các doanh nghiệp

           Trong những năm qua, thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU của Tỉnh ủy, các chính sách của Trung ương và của tỉnh về trọng dụng, đãi ngộ trí thức được các đơn vị trong Đảng bộ Khối quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt thông qua việc thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có trình độ chuyên môn cao về công tác tại các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối. Các đơn vị đã ưu tiên sử dụng, bố trí, phân công công việc phù hợp; xem xét tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Ban lãnh đạo các doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc quan tâm đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với những trí thức có trình độ chuyên môn cao, có ý thức rèn luyện phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, trí thức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, quản lý nhà nước ở trong và ngoài tỉnh.
Ban Thường vụ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, trí thức, nhất là việc thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với những trí thức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đúng chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với đội ngũ trí thức có chuyên ngành đặc biệt; thanh toán chế độ làm thêm giờ, bù đắp công sức lao động của đội ngũ trí thức theo đúng quy định của Luật Lao động và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27-12-2002 của Chính phủ.
Nhận thức rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trí thức là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh, những năm qua, các cấp uỷ trong Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, trí thức của từng đơn vị.  Đến nay, toàn Đảng bộ Khối có tổng số 5.643 cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong đó, số người có trình độ đại học là 1.710, chiếm trên 38%; có 35 thạc sỹ, 1 tiến sỹ.
        Các cấp uỷ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức tham gia đóng góp tài năng, trí tuệ vào các quyết sách chiến lược của doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách của từng đơn vị; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đầu tư nghiên cứu xây dựng các đề tài khoa học, đề án, sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức được các cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệm vụ; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh và phát triển doanh nghiệp. Đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và được nâng lên về chất lượng, có phẩm chất tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên rèn luyện tu dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tốt vai trò trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội. Đội ngũ trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nhìn chung được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, phát huy tốt vai trò và khả năng của mình, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào sự đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy tốt vai trò năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, có những đóng góp thiết thực, tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Đảng bộ Khối và của tỉnh.

Tác giả bài viết: Lê Tuân Đính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây