Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV

Thứ hai - 30/07/2018 19:57
Trong nửa nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự đoàn kết nhất trí trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy cơ sở, các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020.
 Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; các tổ chức quần chúng hoạt động thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chú trọng, nhất là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tinh thần NQTW 4 khóa XII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được xem xét, xử lý kịp thời đúng thẩm quyền các vụ việc vi phạm. Tăng cường vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các ban của Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Các chỉ tiêu tính đến giữa nhiệm kỳ cơ bản đều đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội đề ra.
Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã xây dựng thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp” giai đoạn 2016- 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã thành lập Tổ tham mưu, giúp việc chương trình này. Tính đến thời điểm này đã có 15 đơn vị doanh nghiệp trong khối mua, sử dụng sản phẩm Văn phòng phẩm của Công ty cổ phần Sách - TBTH; trên 10 đơn vị trong khối mua Bảo hiểm các loại như bảo hiểm: Rừng trồng Nguyên liệu giấy, máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện xe cơ giới, bảo hiểm con người... tại Công ty Bảo việt Kon Tum và Bảo việt Nhân thọ Kon Tum; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Kon Tum đã và đang tư vấn thiết kế nhà xưởng cho một số đơn vị trong khối như (Cao su, Xổ số kiến thiết, ngân hàng Nông nghiệp,...), Công ty In và Bao bì đã in ấn tài liệu, cung cấp Bao bì cho một số đơn vị trong khối đặt mua sử dụng; đa số các doanh nghiệp đã vay vốn tại các Ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và các Ngân hàng TMCP trong khối để phục vụ đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả lương cho CB.CNV người lao động qua hệ thống ATM tại các Ngân hàng, góp phần giúp nhau cùng tồn tại và phát triển.
Hiện toàn Đảng bộ có gần 5.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn; số công nhân được qua đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chiếm khoảng 80% và được các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối vẫn tiếp tục duy trì, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; trích nộp BHXH-BHYT-BHTN theo quy định, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần: khám sức khỏe định kỳ, trang bị Bảo hộ lao động; trích quỹ phúc lợi cho người lao động đi học tập, tham quan du lịch, nghĩ dưỡng trong và ngoài nước.
Việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-01-2008 của Trung ương Đảng được chú trọng thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như: Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, các chế độ hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật, thi nâng ngạch, tay nghề, tổ chức các hoạt động giao lưu học hỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… tạo điều kiện để đội ngũ công nhân có cơ hội tự rèn luyện, học tập và khẳng định vai trò vị trí của mình trong đơn vị. Tổ chức Hội nghị NLĐ đảm bảo đúng quy định; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng người lao động, nhất là đảm bảo việc làm đời sống, các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định. Trong 3 năm Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã quyết định khen thưởng 37 TCCSĐ đã lãnh đạo thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.
Về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và công tác ASXH, Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nhận kết nghĩa xây dựng chương trình kế hoạch giúp đỡ xã, trọng tâm là thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, thường xuyên cử cán bộ trực bám xã và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã xây dựng thôn làng no đủ, an toàn, vững mạnh; vận động hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Qua đó góp phần cùng các cấp, các ngành giúp xã phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Đặc biệt các doanh nghiệp trong khối đã tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp với cơ quan ngành dọc cấp trên để trích quỹ phúc lợi, cùng với sự vận động, quyên góp, sẻ chia của người lao động đã đóng góp bằng nhiều hiện vật thiết thực, ý nghĩa và kinh phí để tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trong các dịp lễ, tết. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, an sinh xã hội, xây tặng nhà tình nghĩa, trường học, trạm y tế, ủng hộ đồng bào lũ lụt, với tổng kinh phí đóng góp, hỗ trợ trong hơn 3 năm, từ năm 2015 đến nay là trên: 143 tỷ đồng góp phần chung tay xây dựng Nông thôn mới.
Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng ủy khối đã tổ chức quán triệt đầy đủ các Hội nghị triển khai học tập, phổ biến, quán triệt: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII của Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ; đồng thời xây dựng các Chương trình, Kế hoạch lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Tư tưởng tâm trạng của đội ngũ đảng viên, quần chúng ổn định, gắn kết tốt giữa nhiệm vụ của bản thân vào nhiệm vụ chung của tập thể, phát huy tính kỷ luật lao động, tinh thần làm việc.
Hàng năm Ban Thường vụ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ tổ chức học tập và làm theo Bác, theo chủ đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Tỉnh ủy khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân, năm 2017 Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng 5 tập thể và 13 cá nhân
Về lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: sau Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy tiếp tục sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ, xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Đồng thời, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng thành Chương trình, Kế hoạch hành động. Phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH phụ trách các cụm, củng cố Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, cán bộ các TCCSĐ trực thuộc. Các TCCSĐ thực hiện đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt Đảng, duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ; hàng năm chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện nghiêm công tác đánh giá phân loại TCCSĐ và đảng viên, làm tốt công tác khen thưởng TCCSĐ, đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ 2015-2017 đảm bảo đúng thời gian quy định và tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ các TCCSĐ trực thuộc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã mở được 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 415 quần chúng ưu tú và 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 200 đảng viên mới. Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 203 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 81,2% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra cả nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 250 đảng viên mới trở lên, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 19 đồng chí. Kịp thời thực hiện công tác bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện công tác bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo theo quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị và thông báo 104-TB/TW của Bộ Chính trị; hướng dẫn số 11 và 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
Hàng năm lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ khối. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và giám sát theo chuyên đề được tổ chức thực hiện thường xuyên; đã tổ chức 7 đợt kiểm tra tại 15 TCCSĐ, 4 đợt giám sát tại 14 TCCSĐ trực thuộc; Chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc tự kiểm tra, báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công. Việc giải quyết đơn thư tố cáo và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng ủy khối và các cấp ủy tiến hành đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sai sót để có biện pháp khắc phục, uốn nắn kịp thời những khuyết điểm góp phần xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong 3 năm qua không có tập thể, cá nhân nào trong Đảng bộ khối vi phạm vào Kết luận 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Trong những năm qua Đoàn khối doanh nghiệp đã tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào 4 đồng hành 5 xung kích, thanh niên lập thân lập nghiệp; hàng năm phát động ký kết giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động phong trào như: Hoạt động ASXH, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng những việc làm thiết thực; kinh phí ủng hộ đóng góp hàng năm trên 300 triệu đồng, mỗi năm tham gia hiến máu nhân đạo trên 100 đơn vị máu toàn phần. Phối hợp triển khai 14 công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại 4 huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, KonPlong; phối hợp triển khai nhiều phần việc thanh niên và một loạt các hoạt động có ý nghĩa khác,… cùng với các hoạt động VHVN và thể thao. xây dựng phong trào thi đua học tập tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh; hàng năm đều tham gia đóng góp ý kiến cho các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên… qua phân loại hàng năm có trên 80% TCCS đoàn được công nhận xuất sắc. Đã lãnh đạo Đoàn khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.
.

Các đơn vị  Đảng bộ Khối nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến hết nhiệm kỳ, cụ thể: Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các ban Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã được Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IV xác định và thống nhất bổ sung thêm các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy TCCSĐ phát huy vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có hướng tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động dự báo những tác động không thuận lợi đến hoạt động SXKD, đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
.
            Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum 

Đối với các tổ chức cơ sở đảng: Từng doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược, dự án, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; kinh doanh đúng pháp luật. Các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm: Doanh thu tăng bình quân từ 3% trở lên, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người lao động tăng từ 2% trở lên. Thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các chế độ, chính sách cho người lao động (theo Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ khối đã đề ra). Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung trong Chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp có hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang nơi doanh nghiệp đứng chân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ đảng viên thực hiện đúng, đủ và kịp thời các quy định của pháp luật; đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Đại hội cổ đông, hội nghị người lao động. Phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về khen thưởng, kỷ luật và phấn đấu đảm bảo mọi chế độ chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ cho người lao động.
 

Nguồn tin: Tin, bài: TH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây