Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018

Thứ hai - 16/07/2018 10:12
Trong thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các doanh nghiệp trong khối vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống việc làm cho người lao động; công tác an sinh xã hội thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi doanh nghiệp đứng chân được bảo đảm.
 Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ tích cực thực hiện tốt Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh khai thác, huy động mọi nguồn lực của doanh nghiệp vào thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
Kết quả quý 2-2018: Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đều tăng so với quý 1-2018, cụ thể: doanh thu đạt: 840,83 tỷ đồng, Lợi nhuận: 18,54 tỷ đồng, Nộp ngân sách 85,27 tỷ đồng Thu nhập bình quân đầu người 6,27 triệu đồng/người/tháng. Các Ngân hàng hoạt động hiệu quả có mức tăng trưởng cao, đã tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng tiền tệ ngân hàng. Kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể về Tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 10.113 tỷ đồng, Tổng dư nợ 23.902,53 tỷ đồng, nợ xấu: dưới 3%/tổng dư nợ, đảm bảo an toàn theo quy định của ngành. Thu nhập bình quân đầu người 8 triệu đồng/người/tháng.
Về lãnh đạo thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp” thời gian qua các doanh nghiệp trong khối đã và đang tạo điều kiện để cùng phát triển; sẵn sàng tạo cơ hội thuận lợi, hỗ trợ, ưu tiên sử dụng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của nhau trên cơ sở hợp tác, các bên cùng có lợi, cùng chia sẻ ủng hộ lẫn nhau, trong điều kiện cho phép. Hiện đã có 15 đơn vị doanh nghiệp trong khối mua, sử dụng Văn phòng phẩm của Công ty cổ phần Sách - TBTH; trên 10 đơn vị trong khối mua Bảo hiểm các loại như bảo hiểm: Rừng trồng Nguyên liệu giấy, máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện xe cơ giới, bảo hiểm con người... tại Công ty Bảo việt Kon Tum và Bảo việt Nhân thọ Kon Tum; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Kon Tum đã và đang giám sát, tư vấn thiết kế nhà xưởng cho một số đơn vị trong khối như (Cao su, Xổ số kiến thiết, Ngân hàng Nông nghiệp, Chi nhánh Xăng dầu, Thủy lợi,... Công ty In và Bao bì đã in ấn tài liệu, cung cấp Bao bì cho một số đơn vị trong khối đặt mua sử dụng; đa số các doanh nghiệp đã vay vốn tại các Ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và các Ngân hàng TMCP trong khối để phục vụ đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả lương cho CB.CNV người lao động qua hệ thống ATM tại các Ngân hàng, góp phần giúp nhau cùng tồn tại và phát triển. Đảng ủy khối đã tích cực đề nghị Tỉnh ủy cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác đảng trong năm cho các tổ chức đảng là doanh nghiệp Công ty cổ phần, tư nhân.
Chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ làm tốt công tác nắm bắt, tuyên truyền, về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, nhất là các ngày nghỉ lễ. Nêu cao tinh thần cảnh giác nhất là khi Quốc hội thông qua Luật an ninh mạng và lùi thời gian dự thảo Luật đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt "Vân Đồn- Quảng Ninh, bắc Vân Phong- Khánh Hòa và Phú Quốc- Kiên Giang", không để bị động bất ngờ, kích động lôi kéo, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn các đơn vị sản xuất và đứng chân. Tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người lao động nhất là chế độ tiền lương, trích nộp BHXH-BHYT-BHTN đảm bảo theo quy định, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và một số chế độ, chính sách đối với người lao động, tổ chức Hội nghị người lao động, Đại hội cổ đông công khai các văn bản liên quan đến các chế độ chính sách cho người lao động; xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp.
Tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ tiến hành phổ biến, quán triệt, nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" theo chủ đề năm 2018 gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII của Đảng. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2018 về việc nêu gương; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp (02/5/1998-02/5/2018). Chỉ đạo các ban Đảng ủy khối các TCCSĐ triển khai tổ chức thực hiện các văn bản theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Thành lập Ban tổ chức Hội thi và chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 cấp Đảng bộ khối, dự kiến vào đầu tháng 9/2018. Trong quý mở một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm có 85 học viên.
.
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao sự chỉ đạo và kết quả thực hiện NQ TW 4 và Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Khối.

Về lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã tiếp nhận, xem xét giải quyết kịp thời 3 đơn thư khiếu nại tố cáo; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị tại một số TCCSĐ trực thuộc. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ trực thuộc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công theo Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12-2-2007 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa X. Thường xuyên theo dõi giám sát các TCCSĐ thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Ban Thường vụ Đoàn khối đẩy mạnh các hoạt động phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp. Chuẩn bị các hoạt động tham gia Hội nghị Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khu vực các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2018, tại tỉnh Đăk Nông; đồng thời chỉ đạo các TCCS đoàn làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ, đại hội cổ đông năm 2018; các tổ chức Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; tích cực tham gia các hoạt động VHVN-TDTT. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ VNAH, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện ASXH, giúp đỡ xã kết nghĩa với tổng kinh phí đóng góp, ủng hộ 6 tháng đầu năm 2018 là 5,2 tỷ đồng   
 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2018, cụ thể: tăng cường chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc lãnh đạo tốt doanh nghiệp, chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở khai thác tốt nhất khả năng và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Tranh thủ các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh; đồng thời duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm của nhau; liên kết thị trường nhằm thực hiện thành công Chương trình đồng hành cùng sự phát triển Doanh nghiệp.
Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" theo chủ đề năm 2018 gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII của Đảng. Chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc hoàn thành việc sơ kết Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức học tập, phổ biến quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ; tiến hành ký Quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ triển khai Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và chuẩn bị đầy đủ nội dung để tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ khối dự kiến vào đầu tháng 9/2018. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 15-CTr/ĐUK, ngày 01-8-2011 của Đảng ủy khối về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC tại nơi làm việc và Chương trình số 17-CTr/ĐUK, ngày 01-8-2011 của Đảng ủy khối về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các TCCSĐ đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và quần chúng lao động tại một số TCCSĐ trực thuộc. Lãnh đạo Ban Thường vụ Đoàn khối triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh đoàn và Đoàn khối; tăng cường công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới cho đảng.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây