Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ IV

Thứ hai - 28/01/2019 09:57
Năm 2018, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy TCCSĐ phát huy vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có hướng tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động dự báo những tác động không thuận lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã sớm đi vào ổn định, thúc đẩy và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh; củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối đề ra; một số chỉ tiêu đạt kết quả cụ thể: Tổng doanh thu đạt: 4.118,31 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 107,17 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 293,94 tỷ đồng, thu nhập bình quân 6,89 triệu đồng/ người/ tháng. Đối với nhóm ngành Ngân hàng trực thuộc hoạt động có hiệu quả, đã tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng tiền tệ và đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2017; về tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 10.455,58 tỷ đồng, tổng dư nợ 25.309,22 tỷ đồng, nợ xấu 545,15 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng.
.
                                                       Đảng ủy Khối tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018..jpg
Các lĩnh vực công tác an sinh xã hội, phối hợp giúp đỡ các xã kết nghĩa thực hiện khá tốt, toàn Đảng bộ đã đóng góp, hỗ trợ các quỹ ASXH, giúp đỡ các xã kết nghĩa theo nghị quyết 04 của Tỉnh ủy với tổng kinh phí thực hiện trong năm trên 24 tỷ đồng. Lãnh đạo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xét tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xét tặng giấy khen cho 6 tập thể đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ 2014-2018. Tiếp tục
Triển khai kịp thời công tác tuyên truyền các sự kiện của tỉnh, của đất nước; phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh mới ban hành đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng kế hoạch, phổ biến, quán triệt triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng  chỉnh đốn Đảng. Lĩnh vực quốc phòng-an ninh được tăng cường, giữ vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; Lãnh đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần: như khám sức khỏe định kỳ, trang bị Bảo hộ lao động; trích quỹ phúc lợi cho CB.CNV người lao động đi học tập, tham quan du lịch, nghĩ dưỡng trong và ngoài nước. Thường xuyên quan tâm đến chính sách tiền lương, tiền thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ,... bảo đảm thu nhập cho người lao động tương xứng với kết quả lao động, tạo động lực khuyến khích công nhân lao động cống hiến năng lực, trí tuệ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Song song với đó là việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước đảm bảo, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 Đảng ủy Khối đã đề ra một số chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, cụ thể: Từng doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược, dự án, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; kinh doanh đúng pháp luật. Các chỉ tiêu phấn đấu năm 2019: Doanh thu tăng bình quân từ 3% trở lên, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người lao động tăng từ 2% trở lên. Thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các chế độ, chính sách cho người lao động (theo nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ khối đã đề ra). Tiếp tục chỉ đạo, quan tâm đẩy mạnh các nội dung trong Chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp có hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang nơi doanh nghiệp đứng chân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 06-8-2018 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình ANTT nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

   Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động Chương trình "Đồng hành cùng sự phát triển của Doanh nghiệp" và việc thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Triển khai học tập và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; trước mắt là tuyên truyền các hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi” cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy phối hợp với chính quyền, đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019.
  Chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 03-NQ/TW, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện NQTW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng; cần quan tâm phát triển tổ chức đoàn thể, phát triển đảng viên, tổ chức đảng ngoài doanh nghiệp Nhà nước. Phấn đấu kết nạp từ 30 đảng viên mới trở lên.
  Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy trình, tiến độ. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Thực hiên nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh". Chỉ đạo đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ kết nghĩa giúp đỡ các xã theo Nghị quyết 04 Tỉnh ủy, thường xuyên cử cán bộ và tổ công tác về cơ sở phối hợp giúp cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương nắm bắt tình hình; xây dựng kế hoạch giúp xã phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững trật tự quốc phòng an ninh góp phần thực hiện có hiệu quả NQ-04/TU của Tỉnh ủy.
 

Nguồn tin: Tin, bài: Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây