Đảng bộ công ty TNHH MTV cao su Kon Tum lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Thứ sáu - 01/02/2019 09:48
Tính đến ngày 31/12/2018, Đảng bộ công ty TNHH MTV cao su Kon Tum lãnh đạo hoàn thành sản lượng khai thác 14.556 tấn mủ, đạt 100,39% kế hoạch. Năng suất vườn cây bình quân toàn công ty đạt 2,02 tấn/ha, Công ty tiếp tục là thành thành viên CLB 2 tấn/ha của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và là năm thứ 7 liên tiếp gia nhập câu lạc bộ 2 tấn/ha của Tập đoàn.
        Đồng chí Lê Khả Liễm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty cho biết, sản lượng tiêu thụ đạt 15.236tấn đạt 105,8%kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 474,69tỷ đồng, đạt 100% % kế hoạch. Tổng lợi nhuận đạt 41,09 tỷ đồng, đạt 100,79% kế hoạch. Nộp ngân sách: 22,261 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch
Đảng bộ lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác chế biến, sản  xuất, nâng cao chất lượng mủ nguyên liệu và mủ thành phẩm. Năm 2018, đã chế biến 14.556,312 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 100,39% kế hoạch.
Công ty thực hiện tốt các giải pháp giảm định mức, tiết kiệm các khoản chi phí và cắt bỏ các khoản chi phí không cần thiết góp phần giảm giá thành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Triển khai trồng xen canh các loại cây ngắn ngày trong vườn cao su tái canh và KTCB đã tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.     Lãnh đạo đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác rà soát, hoàn tất thủ tục quản lý đất đai theo quy định

            Lãnh đạo đơn vị thực hiện tái canh 2,16h tại NTCS Thanh Trung; thực hiện tốt công tác công tác chăm sóc, quản lý vườn cây khai thác, KTCB, vườn ươm, vườn nhân; duy trì tốt công tác kiểm tra chế độ cạo, thường xuyên chấm điểm kỹ thuật cạo cho người lao động, đồng thời, chú trọng công tác theo dõi phòng trừ bệnh hại trên vườn cây...chỉ đạo thực hiện tốt công tác phun phòng trị bệnh phấn trắng, công tác bón phân năm 2018.
          Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và môi trường ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015,  2 Hợp chuẩn sản phẩm theo TCVN 3769:2016; hoàn tất thủ tục cấp phép xả thải đạt cột A hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến YaChim và hoàn chỉnh các thủ tục để đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xứ lý nước thải nhà máy chế biến Ngọc Hồi. Công tác đầu tư XDCB với mục tiêu tiết kiệm, giảm giá thành, các hạng mục công trình đã được ghi kế hoạch và triển khai thủ tục đầu tư từ đầu năm đều được linh động rà soát giãn, giảm đầu tư. Công ty tập trung đầu tư các hạng mục cần thiết phục vụ cho sản xuất và các công trình thiết yếu với tổng giá trị 94,72 tỷ đồng.
Đối với hoạt động đầu tư ngoài ngành: Công ty CP DL-TM-KS Hưng Yên hoạt động ổn định và có hiệu quả, đã chấm dứt tình trạng thua lỗ kéo dài trong nhiều năm qua. Kết quả, năm 2018, Công ty CP Hưng Yên thực hiện Doanh thu  16,9 tỷ đồng, đạt 102,13 % kế hoạch; Lợi nhuận 797.957.605đ, đạt 117,63% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện góp vốn ở Công ty CP Cao su Sa Thầy theo kế hoạch; duy trì vốn đã góp tại Công ty CP Lai Châu 1, Lai Châu 2.
Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm Đảng ủy công ty đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2018; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tăng cường giáo dục cho cán bộ đảng viên và người lao động trong đơn vị nâng cao cảnh giác, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện lực lượng tự vệ, binh chủng, diễn tập phòng thủ - chiến đấu, PCCC, bảo vệ theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
Đảng ủy lãnh đạo các đơn vị tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác bảo vệ vật tư sản phẩm. Trong  năm 2018, đã phát hiện và xử lý 134 vụ vi phạm, thu giữ 3.998 kg mủ cao su. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng công an, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng ở các huyện biên giới, công an các huyện, thành phố và UBND các xã nơi có diện tích cao su của Công ty. Qua đó, đã phối hợp giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ vật tư, sản phẩm và tài sản khác của công ty, giữ vững an ninh trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn các đơn vị phụ thuộc đứng chân.

  Trong năm 2018, Đảng ủy đã lãnh đạo tiếp tục xây dựng phương án trợ giá tiền lương cho người lao động từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty trong những tháng giá mủ xuống thấp để duy trì, nâng cao đời sống của người lao động.Thu nhập bình quân người lao động trong năm 2018 là 8.456.313đ/ người/ tháng.
           Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và các chế độ ăn ca, nặng nhọc- độc hại, tham quan, du lịch... Năm 2018, Công ty đã thanh toán chế độ nặng nhọc độc hại số tiền 5,66 tỷ đồng; chi phí ăn ca  1,44 tỷ đồng; BHLĐ 3,01 tỷ đồng; trợ cấp, hỗ trợ cho 567 CBCNV nghỉ việc, nghỉ hưu số tiền 1,56 tỷ đồng; nộp các khoản BHXH-BHYT-BHTN số tiền 29 tỷ đồng; tổ chức cho 546 CBCN đi tham quan du lịch với số tiền 6,13 tỷ đồng. Các quỹ tự nguyện cũng được Đảng ủy lãnh đạo Công ty duy trì tốt như: Quỹ chăm sóc sức khỏe Hội Cựu chiến binh, quỹ chăm sóc sức khỏe cán bộ, quỹ hỗ trợ làm nhà ở giúp đỡ cho công nhân có nhu cầu làm nhà, được vay luân chuyển không tính lãi trừ dần qua lương, góp phần nâng cao và ổn định đời sống cho người lao động.
Tiếp tục lãnh đạo Công ty chú trọng công tác giao khoán sản lượng cho các Nông trường, người lao động công bằng, minh bạch đúng với năng lực thực tế vườn cây; quan tâm giải quyết thỏa đáng các ý kiến thắc mắc liên quan, công khai minh bạch việc xác định DRC, công bố giá mủ kịp thời sát với thị trường từng thời điểm.  
Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty tổ chức tốt hội nghị người lao động năm 2018 theo đúng nội dung, quy trình. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị phụ thuộc công khai, niêm yết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty, của Nông trường, xí nghiệp, định mức lao động, kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, BHXH – BHYT – BHLĐ, nặng nhọc độc hại, chế độ ăn ca, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng, đoàn thể... tại các đơn vị phụ thuộc để người lao động biết và giám sát thực hiện.
.
                                                     Tập đoàn Công nghiệp cao su khen thưởng công ty cao su Kon Tum.JPG
  Thực hiện Quy chế đối thoại : Công ty đã tổ chức 03 đợt đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Quy chế đối thoại ( 01 đợt đối thoại tại Hội nghị người lao động năm 2018) ; tổ chức 01 đợt đối thoại kết hợp với giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đồng chí Bí thư Đảng ủy-Tổng giám đốc Công ty đã trực tiếp đối thoại với đại diện người lao động tại các Nông trường, Xí nghiệp. Tham dự đối thoại có 1450 cán bộ, CNV tham gia, với 200 lượt ý kiến. Thông qua các đợt đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của người lao động được lãnh đạo Công ty giải đáp thỏa đáng, công khai và dân chủ, đồng thời, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của người lao động để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Qua đó, đã tạo không khí dân chủ trong toàn Công ty, nhận được sự thống nhất, đồng tình của người lao động.
 

Nguồn tin: Quỳnh Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây