Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong những tháng đầu năm

Thứ ba - 24/04/2018 14:05

.

.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh song các Doanh nghiệp trong khối đã và đang nỗ lực phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018, để tiếp tục duy trì ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống việc làm cho người lao động.
Kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong quý 1/2018 so cùng kỳ năm 2017: về Doanh thu của các doanh nghiệp đạt: 770,41 tỷ đồng, tăng 1,75%; lợi nhuận đạt: 16,11 tỷ đồng; nộp ngân sách 79,87 tỷ đồng, tăng 1%; thu nhập bình quân đầu người lao động: 6,36 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,14%. Các ngân hàng thương mại đã tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng tiền tệ ngân hàng. Tổng huy động vốn trên địa bàn đạt khoảng: 9.836,50 tỷ đồng, tăng 10,26% so cùng kỳ 2017; tổng dư nợ khoảng: 23.177,27 tỷ đồng, tăng 13,54% so quý 1/2017; nợ xấu: 695,41 tỷ đồng trên tổng dư nợ; thu nhập bình quân đầu người đạt: 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,26% so quý 1/2017.
Bên cạnh các kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và các lĩnh vực khác như: Tuyên truyền, về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, nhất là trước trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không để sảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông. Nêu cao tinh thần cảnh giác chống các diễn biến hòa bình, nhất là việc sử dụng mạng; cử cán bộ, công nhân viên tham gia huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng công tác dân quân tự vệ; diễn tập phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng do các cơ quan Công an, Quân sự, Kiểm lâm tại các địa phương phối hợp tổ chức. Tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người lao động. Trích nộp kịp thời, đầy đủ: BHXH-BHYT-BHTN cho người lao động. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy TCCSĐ tiến hành tổ chức Hội nghị CNVC, Hội nghị người lao động, kiện toàn các Ban chỉ đạo, xây dựng Quy chế đối thoại tại doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ sự giúp đỡ, chủ động làm việc với cơ quan chủ quản ngành dọc cấp trên để xin hỗ trợ trích quỹ phúc lợi chi cho các hoạt động ASXH; đồng thời phát động cán bộ công nhân viên “bằng tấm lòng vàng” tự nguyện quyên góp, giúp đỡ, hỗ trợ các quỹ từ thiện, an sinh xã hội bằng hiện vật và tiền mặt với những việc làm thiết thực cụ thể; chỉ tính riêng trong quý 1-2018 tổng kinh phí thực hiện giúp đỡ xã và công tác từ thiện, an sinh xã hội gần 4 tỷ đồng.  
Đảng ủy khối đã chỉ đạo các TCCSĐ triển khai học tập, phổ biến quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; triển khai Kế hoạch hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 "Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" và xây dựng bản cam kết thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2018); tổ chức các hoạt động mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018; chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/03/1975-16/03/2018). Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ khối năm 2017; xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm của Ban Thường vụ sau kiểm điểm năm 2017; xét phân loại các TCCSĐ và đề nghị các cấp khen thưởng các tập thể và cá nhân năm 2017. Hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Chương trình thực hiện các NQTW 6 khóa XII của Đảng; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh”; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra 10 năm thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 20-4-2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 20-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Xem xét, tiến hành khảo sát để thành lập mới một số tổ chức cơ sở đảng khi có đủ điều kiện. Trong quý đã chuyển đảng chính thức cho 21 đồng chí, kết nạp 19 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đăng ký cho cán bộ bồi dưỡng, đào tạo các lớp theo thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường chính trị tỉnh. Bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ khối năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công. Thường xuyên theo dõi giám sát các TCCSĐ thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam đẩy mạnh chế biến gỗ ván Vơ-nia.jpg

Lãnh đạo Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức tọa đàm, biểu dương đảng viên trẻ nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng và tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động tháng Thanh niên nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931- 26/3/2018). Ký kết giao ước thi đua năm 2018 và tham gia các hoạt động phong trào tình nguyện năm 2018; đồng thời chỉ đạo các TCCS đoàn làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ tiếp tục lãnh đạo tốt tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa-thể thao. Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản cơ quan, tham gia xây dựng tập thể công nhân vững mạnh; cải thiện thiện đời sống vật chất, tinh thần góp phần giải quyết kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. Làm tôt công tác an sinh xã hội. Phối hợp với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị CNVC, Hội nghị người lao động, Đại hội cổ đông thường niên theo quy định.
Song song với những kết quả đạt được Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2018, cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc lãnh đạo tốt Doanh nghiệp, kiên trì mục tiêu, vượt khó từng ngày; chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở khai thác tốt nhất khả năng và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Tranh thủ các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh, của Nhà nước; đồng thời duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của nhau nhằm thực hiện thành công Chương trình đồng hành cùng sự phát triển Doanh nghiệp của Đảng bộ khối, giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, bảo đảm các chế độ, chính sách cho người lao động. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn và công tác ASXH. Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" theo chủ đề năm 2018 gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII của Đảng
Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp (02/5/1998 - 02/5/2018) tổ chức vào ngày 28-4-2018. Xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng sau khi Tỉnh ủy triển khai. Chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ lãnh đạo thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị CNVC, Hội nghị người lao động, Đại hội cổ đông theo đúng quy định. Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi để tham gia tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh; chọn cử cán bộ tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018 do Tỉnh ủy tổ chức.

Tác giả bài viết: Tin, bài: TH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây