Lãnh đạo đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Thứ hai - 03/06/2019 15:11
Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.
Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định việc lãnh đạo triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT), là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm xây dựng doanh nghiệp phát triển và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 12-1-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW. Đồng thời cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ.
Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban Tuyên giáo và các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia BHYT; lãnh đạo các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện bảo đảm tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia bảo hiểm được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Phấn đấu có 100% lực lượng lao động tham gia BHYT, góp phần đảm bảo các chế độ chính sách và ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển.
Đến nay, toàn Đảng bộ Khối có 4.764 người tham gia BHYT, tăng trên 2% trong tổng số lao động tham gia so với năm 2009, chiếm trên 98% tổng số người tham gia BHYT trong toàn Đảng bộ Khối
Trong 10 năm qua, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ký kết Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách về BHYT và BHXH theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Kế hoạch, Chương trình của cấp ủy cơ sở để cán bộ, đảng viên, người lao động và người sử dụng lao động trong toàn Đảng bộ thấy rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của BHYT trong đời sống xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người khi tham gia bảo BHYT.
Ban Thường vụ, Ban Chấp hàng Đảng bộ Khối thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách về BHYT; đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHYT; Giao Ban Tuyên giáo và các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối tuyên truyền phổ biến và giải đáp những nội dung cơ bản của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách BHYT. Tập trung ưu tiên công tác tuyên truyền hướng đến các chủ sử dụng lao động, người lao động, nhất là khu vực doanh nghiệp cổ phần, những đơn vị có khó khăn trong sản xuất-kinh doanh nhằm hướng đến mục tiêu  BHYT toàn dân.  
Có thể khẳng định, Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  và Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 12-1-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” được ban hành và triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách BHYT. Nhận thức của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  về BHYT đã được nâng lên. Các cấp ủy, Giám đốc doanh nghiệp đã tăng cường phối hợp, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT giúp cán bộ, đảng viên và người lao động thấy rõ hơn vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT.
Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, công tác thực hiện chính sách BHYT được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ cả hầu hết các đơn vị trong Đảng bộ Khối, nhất là trong công tác tuyên truyền, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động về chính sách BHYT, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động.
.
                                    Tuổi trẻ đoàn khối tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Để tiếp tục lãnh đạo công tác BHYT, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ đẩy mạnh một số nhiệm vụ trong tâm sau đây:
Thứ nhất, tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT, cụ thể là Chỉ thị số 38-CT/TW, xác định BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội. Đảng ủy Khối xác định việc tuyên truyền, thực hiện chỉ tiêu về BHYT là một trong các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Thứ hai, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về BHYT, đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, chú trọng giải thích, làm rõ những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; các chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Ban Giám đốc, HĐQT, HĐTV.
 Thứ ba, tăng cường công tác khảo sát, đánh giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ BHYT tại các đơn vị; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách BHYT để giải đáp, tháo gỡ và tham mưu, đề xuất cho cấp trên những giải pháp giải quyết hiệu quả. Theo định kỳ làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân làm tốt công tác BHYT, góp phần tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã hội tích cực tham gia BHYT.
Thứ tư, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, ngành, đặc biệt là sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong công tác tuyên truyền về BHYT.
Thứ năm, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận .xã hội, nhất là tại các các doanh nghiệp về thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với người lao động để định hướng dư luận và hướng dẫn thực hiện tốt các chế độ, chính sách  BHYT.
 

Nguồn tin: T.Y.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây