Kon Tum hình thành ba vùng kinh tế động lực nhằm phát triển nhanh, bền vững trong xu thế hội nhập

Thứ năm - 03/05/2018 20:50

.

.
Với đặc điểm là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới ở cực bắc Tây Nguyên, một trong 10 tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển của 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia, Kon Tum đã xác định xây dựng ba vùng kinh tế động lực là thành phố Kon Tum gắn với khu công nghiệp Hòa Bình; huyện Ngọc Hồi gắn với khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y; huyện Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, vươn lên hội nhập, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.
 Tập trung phát triển kinh tế hàng hóa
Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề Tỉnh ủy về “ Phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực”; đầu tư xây dựng ba vùng kinh tế động lực; phát triển lâm nghiệp bền vững; phát triển cao su tiểu điền và cà phê xứ lạnh; triển khai một số chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng xã trọng điểm đặc biệt khó khăn; đẩy nhanh giảm nghèo bền vững.
Về kinh tế, tăng trưởng bình quân hằng năm của Kon Tum đạt gần 14%, quy mô nền kinh tế tăng lên gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu kinh tế tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ  trên 24% (năm 2010) lên trên  27% (năm 2017) và dịch vụ từ gần 35% (năm 2010) lên 38,11% (năm 2017); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 718 USD (năm 2010) lên gần 1.600 USD (năm 2017); thu ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước và đạt gần 2.000 tỷ đồng năm 2017.
Những năm qua, nông nghiệp Kon Tum đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, dần hình thành các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến cao su, cà phê Đăk Hà, Thanh Hương, Da Vàng, sâm Ngọc Linh; đường Kon Tum; diện tích rau, hoa và cá xứ lạnh được mở rộng; tiềm năng đất đai, lâm sản, khoáng sản, thủy năng... được quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn, tạo nguồn lực phát triển. Đến cuối năm 2017, diện tích cà phê toàn tỉnh đạt 14.866 ha, tăng 3.216 ha so với năm 2010; diện tích cây cao su đạt 74.653 ha, tăng 30.783 ha so với năm 2010; diện tích sâm Ngọc Linh đạt trên 180 ha.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục xác định tập trung phát triển ba vùng kinh tế động lực là thành phố Kon Tum gắn với khu công nghiệp Hòa Bình và các đô thị mới; vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi gắn với khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y; vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen là những đặc trưng riêng của Kon Tum đã và đang có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển và tác động lan tỏa tích cực đến các vùng khác trong tỉnh. Việc đầu tư nâng cấp thành phố Kon Tum đạt 70% tiêu chuẩn của đô thị loại II( vùng cao, vùng sâu, biên giới), quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh và xây dựng các khu đô thị mới gồm: phía nam cầu Đăk Bla, khu đô thị sân bay cũ, khu đô thị Bắc Duy Tân, khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, khu dân cư phía Bắc và phía Nam thành phố Kon Tum ... được triển khai tích cực. Các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh được đầu tư nâng cấp để thu hút đầu tư.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, những năm qua, Kon Tum luôn chú trọng hội nhập kinh tế quốc tế. Đã chủ động tích cực triển khai các thỏa thuận, nội dung hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Campuchia- Lào- Việt Nam; chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng và trong quan hệ với các tỉnh Đông Bắc Thái lan, Nam Lào, Đông Bắc Cam Pu Chia. Đồng thời, đã tăng cường liên kết phát triển kinh tế- xã hội với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải Miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh.
Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện đáng kể. Trong điều kiện khó khăn chung nhưng với chủ trương, biện pháp phù hợp và sự nỗ lực cố gắng của tỉnh, hệ thống kết cấu hạ tầng được tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nhất là các Quốc lộ 24, 14C, đường Hồ Chí Minh, hệ thống đường liên xã và giao thông nông thôn đi lại thông suốt hai mùa; trên 98,68% số hộ được sử dụng điện; gần 87% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo chuẩn nông thôn mới; đến nay đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Những đột phá trong thời gian tới
        Kon Tum là một trong năm tỉnh của Việt Nam thuộc khu vực Tam giác phát triển, với lợi thế về địa kinh tế (cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, hệ thống quốc lộ), cùng với nhu cầu “tiếp cận Biển Đông” của các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào...tỉnh Kon Tum, đã có những hành động và bước đi cụ thể trong việc tăng cường hợp tác nhằm khai thác những tiềm năng, lợi thế so sánh của mình.
Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Kon Tum tiếp tục nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn do địa bàn rộng, chia cắt và nhạy cảm về quốc phòng, an ninh; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; dân số ít, phân bố chưa tập trung, trình độ dân trí không đồng đều, nguồn nhân lực chất lượng thấp; vấn đề tài nguyên - môi trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai cũng là thách thức không nhỏ đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của tỉnh. Kế thừa và phát huy những thành quả, cũng như kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế như sau:
Một là, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới; hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch và trường lớp, bệnh viện, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình… Ưu tiên đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị làm hạt nhân phát triển, gắn với lồng ghép các nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn đạt tiêu chí nông thôn mới.

Cầu Đăk La vào thành phố Kon Tum.JPG

Tiếp tục đầu tư cho ba vùng kinh tế động lực của tỉnh: vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum tập trung cho một số công trình trọng điểm như khu đô thị mới, khu-cụm công nghiệp, trung tâm hành chính mới của tỉnh… vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi ưu tiên đầu tư nâng cấp chỉnh trang để thành lập thị xã vào năm 2018, phát triển và khai thác hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y… vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông ưu tiên đầu tư hạ tầng phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen.
Hai là, thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong đó: Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hình thành và phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Đăk Hà, Kon Plông, Ia H'Drai (phát triển chăn nuôi, cây cà phê, rau hoa…). Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp của tỉnh có thế mạnh: chế biến giấy và bột giấy, chế biến sâu cà phê, cao su, sắn và một số nông sản chủ lực khác.
Để thực hiện thành công những nhiệm vụ trên, lãnh đạo, quản lý các cấp và đặc biệt là người đứng đầu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm cao, có năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra: “Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững ”.
        

Tác giả bài viết: Lê Công Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây