Kon Tum chăm lo phát triển kinh tế Vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Chủ nhật - 24/06/2018 21:07
Tỉnh Kon Tum hiện có 113.820 hộ với gần 500.000 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 54% tổng dân số. Toàn tỉnh có trên 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 7 dân tộc tại chỗ gồm: dân tộc Xơ Đăng chiếm trên 25% dân số toàn tỉnh, còn lại là các dân tộc Bah Nar, Gia Rai, Giẻ Triêng, H’re, Brâu, Rơ Măm.
.
.
Chuyển biến mới về công tác dân tộc
Giai đoạn 2009 -2015, Kon Tum tập trung vào giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất của vùng dân tộc và miền núi, tạo đà cho khu vực này phát triển như: Chương trình 135 giai đoạn II, III với những Dự án thành phần như đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, quy hoạch bố trí lại dân cư và đào tạo cán bộ cơ sở; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn); thực hiện 2 dự án hỗ trợ phát triển dân tộc ít người Brâu, Rơ Măm... Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông nghiệp, nông thôn, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể dục thể thao… đã tạo thành hệ thống chính sách tương đối toàn diện, bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và địa bàn vùng dân tộc, miền núi góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao dân trí, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 
Ông Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo ban hành 23 chương trình, dự án đối với đồng bào DTTS, trong đó giai đoạn 2009-2015 có 16 chương trình, dự án, nhiều chương trình, dự án được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt và đã phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS. Với chủ trương tập trung nguồn lực xây dựng các xã vùng đồng bào DTTS, vùng kinh tế mới khó khăn theo Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh uỷ Kon Tum khoá XI và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII, mỗi sở, ban, ngành cấp tỉnh đều được giao nhiệm vụ đỡ đầu, kết nghĩa xây dựng một xã đặc biệt khó khăn.
Đạt được các thành quả trong thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thì một yếu tố hết sức quan trọng, đó là cộng đồng các DTTS Kon Tum luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau trong lao động sản xuất, cuộc sống. Điều đó cũng khẳng định cộng đồng các DTTS Kon Tum luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực hưởng ứng, tham gia cùng với chính quyền thực hiện tốt các chính sách dân tộc và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, kết quả đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi.
 Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên từng bước, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 23.234 hộ thoát nghèo, trong đó hộ thoát nghèo là người DTTS là 18.872 hộ, bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,65%/năm, đạt so với mục tiêu chương trình đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm qua các năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,45 triệu đồng năm 2009 lên trên 30 triệu đồng năm 2016. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thay đổi rõ rệt: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% xã được sử dụng điện lưới quốc gia với trên 98% số hộ được sử dụng điện, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 69,2% năm 2009 lên 78%, tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 30,7% năm 2009 lên 41%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,7%. Công tác giáo dục ở vùng DTTS có bước tiến bộ, đến nay 100% số xã có trường học kiên cố, 8/9 huyện, thành phố có trường Dân tộc nội trú (DTNT) và 1 trường DTNT tỉnh. Cơ sở vật chất, trường lớp ở vùng đồng bào DTTS, xã đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư, nâng cấp, bảo đảm đáp ứng tốt cho việc dạy và học. Tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn tăng từ 69% năm học 2009- 2010 lên 100% năm học 2016 - 2017.
Mạng lưới y tế cấp xã được củng cố và tăng cường, tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ tăng từ 55,7% năm 2009 lên 95,87% , có 100% số thôn có cán bộ y tế thôn; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 29% năm 2009 xuống còn 26,1%. Đồng bào dân tộc được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, đồng bào nghèo được khám chữa bệnh miễn phí và chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Các dịch bệnh ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS như sốt rét, bướu cổ cơ bản được khống chế.
Giá trị văn hóa các dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy, nhất là bảo tồn văn hóa phi vật thể. Toàn tỉnh có 20,5% số xã có nhà văn hóa, 50,5% làng đồng bào DTTS đã có cồng chiêng với khoảng trên 1.800 bộ và hàng chục loại nhạc cụ gõ, nhạc cụ hơi, khôi phục nghề dệt, đan lát, chạm khắc gỗ, chế tác các loại phương tiện vật dụng cho sản xuất và đời sống; trên 90% làng có nhà rông truyền thống, 100% hộ dân được nghe Đài phát thanh, xem Đài truyền hình Việt Nam.
Hệ thống chính trị vùng dân tộc thường xuyên được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển, tỷ lệ cán bộ là người DTTS tham gia cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp ngày càng tăng. Đến nay 100% thôn làng, tổ dân phố có tổ chức Mặt trận, các đoàn thể, trên 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến, 64,6% khu dân cư không phát sinh tội phạm, 99,4% thôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước, 100% thôn, tổ dân phố thành lập tổ hòa giải, 63,98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 58,68% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở đã vận động nhân dân thực hiện tốt Phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc", kịp thời phát hiện, đấu tranh với các phần tử xấu, đội lốt tôn giáo, các đối tượng Fulro dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc một bộ phận đồng bào các DTTS tham gia vượt biên trái phép. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.
.
                               đưa điện về  vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh 
 Xây dựng thôn làng no đủ, vững mạnh, an toàn
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định, phát triển sản xuất, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững vùng dân tộc và miền núi: Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đầu tư kết hợp với sử dụng nguồn lực hợp lý, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển toàn diện kinh tế- xã hội vùng dân tộc và miền núi; giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa vùng DTTS với các vùng khác. Thực hiện tốt chủ trương động viên khuyến khích hộ thoát nghèo bền vững.
Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh - xã hội thiết yếu phục vụ cho đời sống và sản xuất ở các xã biên giới, xã an toàn khu, 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn nhằm tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng ở các vùng lõi nghèo, thúc đẩy nhanh công tác giảm nghèo một cách bền vững. Ưu tiên hoàn thành trước mục tiêu xây dựng Nông thôn mới để hỗ trợ các điều kiện sinh kế hộ nghèo. Phấn đấu đến đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 40% số xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới.
Kon Tum xác định phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các DTTS:  Về giáo dục: Đến năm 2020, đạt chỉ tiêu có 95% trẻ từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo. Tỷ lệ trường, lớp kiên cố hóa đạt 100%, bảo đảm 100% có nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh, sinh viên ở những nơi cần thiết, số sinh viên đạt 200 trên 1 vạn dân, 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn theo quy định. Về y tế: Đảm bảo đồng bào DTTS được sử dụng các dịch vụ y tế, thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế theo quy định. Đào tạo các ngành nghề phù hợp với trình độ, nhu cầu của từng đối tượng, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng thanh niên người DTTS đang tại ngũ để tạo nguồn cán bộ khi xuất ngũ về địa phương. Gắn công tác đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm cho con em người DTTS.
 Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS, củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS và biên giới: Phấn đấu đến năm 2020 có 100% CBCC là người DTTS làm việc ở các cấp tốt nghiệp PTTH, đào tạo chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 60% tốt nghiệp đại học trở lên, có 100% CBCC là người DTTS tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, trẻ hóa về đội ngũ và tăng nhanh tỷ lệ cán bộ là người DTTS đảm nhiệm vai trò chủ chốt ở địa bàn miền núi, bảo đảm tỷ lệ nữ chiếm 25%. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra: “ Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững ”

 

Nguồn tin: Hoàng Tân Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây