Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ tư - 03/07/2019 09:04
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn thực hiện với Nghị quyết TW4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”“ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
.
        
Đảng ủy Khối xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp ủy, HĐTV, HĐQT, Ban giám đốc trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm nhất.

       Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình số 17 - CTr/ĐUK về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động”.
           Từ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc đưa các nội dung nêu trên vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; đánh giá, kiểm điểm về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, nhất là giải pháp phê bình và tự phê bình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên.
Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ thực hiện nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, sinh hoạt, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị bằng việc học tập nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ làm tốt công tác nắm bắt, tuyên truyền, về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ, kích động lôi kéo, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Qua rà soát, đánh giá thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII, tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chưa phát hiện trường hợp nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vun vén lợi ích cho bản thân và gia đình cũng như sự vô cảm, xa rời quần chúng lao động. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối luôn phát huy ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tham gia đóng góp ý kiến vào các quyết định của tập thể đều xuất phát lợi ích của tập thể, vì lợi ích chung của toàn Đảng bộ Khối.
 Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên cũng được chú trọng. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng ban hành các quy định cụ thể hóa xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, doanh nghiệp. Giáo dục cán bộ đảng viên thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối công tác… đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trước.
       Việc cụ thể hóa nội dung nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư; Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 17-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các cấp  trong Đảng bộ Khối được thể hiện qua nhiều hình thức như: Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tiếp tục được coi trọng; việc thực hiện các nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lẽ hội; thực hiện văn hóa hội họp, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa gia đình, văn hóa khu dân cư… trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực.
        Đảng bộ luôn quan tâm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên bằng việc tuyên truyền, giáo dục. Qua lãnh đạo thực tiễn tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối thể hiện được sự vững vàng, kiên định và nhạy cảm trước những biến động chính trị- xã hội; tích cực và chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi của mình trước những tình huống phức tạp về chính trị, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.
 

Nguồn tin: Quang Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây