Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Thứ tư - 26/12/2018 14:58
Năm 2018, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối tiếp tục được triển khai tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển doanh nghiệp.
Đảng ủy Khối kịp thời xây dựng các văn bản theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đồng thời xây dựng Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân năm 2018, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-3/2/2018) và các dịp lễ, kỷ niệm các sự kiện của đất nước, của tỉnh.
Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 20 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh (02/5/1998-02/5/2018) trên các phương tiện thông tin đại chúng; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, tuyên truyền về thành quả đạt được sau 20 năm thành lập Đảng bộ Khối.
Xây dựng các Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề thực hiện trong năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2018 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về: “ Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 150 cán bộ chủ chốt. Số đảng viên và quần chúng còn lại giao cho các đơn vị cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt.
.
                                                  Đảng ủy Khối luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng.jpg
Tổ chức 18 lớp học tập trung, nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5-2-2018 của Ban Bí thư “ về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên sọan, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư “ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Kết quả các lớp học trên có 1.010/1.100 đảng viên (gần 92%) và trên 4.500/5.300 quần chúng (trên 85%) được học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.
Tất cả những nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết và thông tin mới đều được thực hiện đầy đủ. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến đảng viên và quần chúng thiết thực, hiệu quả và bảo đảm về thời gian quy định.
        Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiến hành sơ, tổng kết công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”  trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về " Tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên".
Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị và được Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2 năm 2017, 2018.

Nguồn tin: Lê Tuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây