.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đổi mới giáo dục và đào tạo

 16:15 08/06/2018

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác này.
.

Học tập và làm theo Bác để giữ rừng, phát triển rừng

 11:07 27/02/2018

Đảng bộ công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam hiện có 63 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc. Tổng số cán bộ, công nhân của Công ty hiện có 156, công tác tại 4 phòng nghiệp vụ, 10 Ban trồng rừng, 1 Ban giám sát khai thác tỉa thưa và 1 Nhà máy chế biến gỗ ván.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020

 15:50 25/01/2018

Ngày 24/1/2018, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
.

Ký kết giao ước thi đua khối các cơ quan Đảng 1

 08:06 15/01/2018

Ngày 12-1-2018, Khối thi đua các cơ quan Đảng 1 tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2017

 15:30 12/01/2018

Ngày 11/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017.

Về những nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

 15:36 15/12/2017

Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 6, khóa XII đã ban hành 4 Nghị quyết. Đó là: NQ số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ». NQ số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; NQ số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; NQ số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.
.

Viễn thông Kon Tum tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017

 13:54 28/11/2017

Trong 2 ngày 25 và 27/11/2017 Viễn thông Kon Tum đã phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật III Đà Nẵng tổ chức 2 lớp huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây