Hội nghị tuyên truyền thông tin đối ngoại, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy và an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên và ký kết giao ước thi đua năm 2019

Ngày 25/4/2019, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp phối hợp với Đoàn khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền thông tin đối ngoại, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy và an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên năm 2019.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *