Nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng

Những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với đặc điểm và thực tiễn trong doanh nghiệp để lãnh đạo, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *