Thủ tục đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 16-01-2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành công văn số 35-CV/BTGĐUK đề nghị các đơn vị xét chọn và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *