Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019

Ngày 18-12-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành hướng dẫn số 10-HD/ĐUK về học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *