Đảng bộ công ty cao su Kon Tum lãnh đạo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum hiện có 19 chi bộ trực thuộc với trên 1800 CBCNV, trong đó có 282 đảng viên, đảng viên nữ 76 đồng chí, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số 13 đồng chí. Trong những năm qua, Đảng bộ công ty lãnh đạo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *