Đảng ủy Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

Ngày 21/6/2019, Đảng ủy Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả HNTW 10 khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, người lao động toàn công ty.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *