Đảng bộ công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum lãnh đạo học tập và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *