Đảng ủy Chi nhánh Xăng dầu tổ chức quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 10, khoá XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Ngày 05 và 06/7/2019, Đảng ủy Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum đã tổ chức Hội nghị: Thông báo kết quả HNTW 10 khóa XII và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *