Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV vào những nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp

Là Đảng bộ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020) đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có những nghiên cứu, vận dụng, triển khai một số mô hình, phương thức mới nhằm xây dựng và phát triển Đảng gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *