Lãnh đạo đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *